Pohjanpystykorvan erot muihin pystykorviin verrattuna?

Tämän otsikon alla keskustellaan pohjanpystykorviin liittyvistä asioista.

Valvojat: Valvoja2, Valvoja4, Valvoja8, Valvoja9, Valvoja3, Valvoja7, Valvoja1, Valvoja6, Valvoja5

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Rotumääritelmän korkeusmalleja?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 14 Maalis 2017, 18:08

Rotumääritelmän korkeusmalleja?
*
Kuten edellä on kirjoitettu, niin nykyisin hylätään laskentatavan mukaan 60 % keskikorkeaan pystykorvaluokkaan kuuluvan pohjanpystykorvan korkeusluokista.
1. Nykyinen rotumääritelmän keskikorkeuden malli on tämä.
Hyväksytty korkeuden vaihtelu + - 2,0 cm
Rodun keskikorkeus 43,5 cm
Sukupuolten keskikorkeuden ero 3,0 cm
Koiras keskikorkeus 45,0 cm
Naaras keskikorkeus 42,0 cm
Koiras korkeus cm - matalampi hylätty / 43 - 44 - 45 - 46 - 47 / + korkeampi hylätty
Naaras korkeus cm - matalampi hylätty / 40 - 41 - 42 - 43 - 44 / + korkeampi hylätty
Koiras korkeusluokat leveys 5,0 cm
Naaras korkeusluokat leveys 5,0 cm
Sukupuolten korkeusluokkien limittyminen 2,0 cm
Korkeusluokat leveys yht. 8,0 cm

*
On perehdytty 54:n erilaiseen pystykorvien rotumääritelmään ja niiden eri tyyppiarvoisten lukemien sisältämiin suhteisiin, niin kehittämisen avulla on löytymässä uusia keskikorkeuden määrittämisen malleja, jotka ovat sisällöltään kiinnostavia, kuin käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Malli no 2.
Asetetaan rodun molemmille sukupuolille oma tyyppiarvoinen keskikorkeus, mikä kuvaa niiden todellista korkeusluokkien luonnonnormaalin jakauman keskikohtaa. Koiran laatuarvostelussa hyväksytään luokkaan korkeudet, vähintään -10 % - enintään + 10 % keskikorkeudesta. Sukupuolille ei määritellä tavoiteltavaa ihannekorkeutta ja arvostelussa vaihteluun mitatut yksilöt voivat olla laadultaan erinomaisia.
Kun uroksen keskikorkeus on 46,0 cm niin silloin hyväksytyt korkeudet ovat yli 41,4 cm välillä alle 50,6 cm.
Vastaavat naaraan 43,0 cm keskikorkeuteen perustuvat lukemat asettuvat 38,7 cm ja 47,3 cm väliin.
Tapauksessa on urokselle käytössä 10 korkeusluokkaa ja naaraalla 9 yhteensä 19, missä rodulle hyväksytään 76 % sen todellisista 25:sta korkeusluokista.

Perustelut:
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, "rakenteeltaan rodunomaisia koiria."
"Sukupuolileima on selvä."
Koirien laatuarvostelua voidaan järkiperäistää, tiukentaa poikkeamien ja puutteiden kohdalla.
Naaraan ja koiraan korkeusluokat perustuvat luonnonnormaalijakauma malliin siis tyyppiarvoisiin yksilöihin.
Sukupuolten korkeusluokkien välinen limittyminen perustuu em. malliin.
Korkeusluokkien leveyden summa on totuudenmukainen.

Malli 3. jatkuu...

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Rotumääritelmä malli 4.

Viesti Kirjoittaja tkokko » 15 Maalis 2017, 18:56

Malli no 3.

Menetelmä on sama kuin mallissa 2. ja erotuksena sille käytössä on nykyiset rodun keskikorkeuden luokat uroksella 45,0 cm ja
naaraalla 42,0 cm. Kun uroksen keskikorkeus on 45,0 cm, silloin hyväksytyt korkeudet ovat yli 40,5 cm, välillä alle 49,5 cm.
Vastaavat naaraan 42,0 cm keskikorkeuteen perustuvat lukemat asettuvat 37,8 cm ja 46,2 cm väliin. Tapauksessa urokselle on
käytössä 9 korkeusluokkaa ja naaraalla samoin 9 (yhteensä 18), jossa rodulle hyväksytään 72 % todellisista 25:sta korkeusluokista.
Perusteluna samat kuin edellä, mutta korkeusluokkien leveyden summa on 12 cm.

Kommenttina kuitenkin on, että edustavin vaihtoehto pohjanpystykorvan tyyppiarvoisen keskikorkeuden malliksi on sellainen, jossa
käytetään hyödyksi molempien yhdistelmää.

4. Mallissa asetetaan uroksen keskikorkeudeksi 46,0 cm ja naaraan pidetään ennallaan 42,0 cm:ssä. Silloin sukupuolten välinen keskikorkeuden ero 4,0 cm on mitaltaan linjassa ja suhteiltaan yhteneväinen muiden keskikorkeiden pystykorvarotujen suhteiden kanssa.

Jatkuu...

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Pystykorvien painoluokat

Viesti Kirjoittaja tkokko » 16 Maalis 2017, 19:59

Pystykorvien painoluokat
Tässä yhteydessä on hyvä asettaa myös pohjanpystykorvan/pystykorvien painot suhteessa säkäkorkeuteen kohdalleen.
Lähdeaineistona on käytetty hyväksi 16 rodun rotumääritelmää. Ilmoitetut painot ovat korkeusluokittaisia keskiarvoja, mikäli
luokassa löytyy useampi havainto.
Molemmille sukupuolille on ilmoitettu yhteinen painoluokka. Korkeusluokittaista painon vaihteluväliä ei ole ilmoitettu ja yksittäisissä
tilanteissa on rodun arvoja sovitettu painokäyrälle. Esitetty painokäyrän malli on suuntaa-antava.
Säkäkorkeus cm - paino kg
64,0 cm - 33,0 kg
63,0 - 31,5
62,0 - 30,7
61,0 - 29,8
60,0 - 28,6
59,0 - 27,6
58,0 - 25,6
57,0 – 24,6
56,0 – 24,0
55,0 – 23,1
54,0 – 21,9
53,0 – 20,9
52,0 – 20,0
51,0 – 19,1
50,0 – 18,4
*
49,0 – 17,4
48,0 – 15,8
47,0 – 14,3
46,0 – 13,3
45,0 – 12,0
44,0 – 10,7
43,0 – 10,0
42,0 – 9,5
41,0 – 9,5
40,0 – 8,8
39,0 – 7,0
*
38,0 – 8,0
37,0 – 7,5
36,0 – 7,0
35,0 – 6,5
34,0 – 6,0

Kuten grafiikasta huomaamme, niin korkeusluokkien 38,0 cm – 50,0 cm välillä näyttää painot olevan aliarvioita suhteessa korkeuteen, kun tarkastellaan lineaarista janaa. Esimerkiksi kuuluisiko korkeuden 43,0 cm paino olla n. 12,0 kg? Tai onko sitten matalimmissa korkeuden luokissa ja niiden painoissa lievää yliarviota? Pystykorvien jalostustarkastuslomakkeista voisi tieto ehkä löytyä? Lukka niminen pohjanpystykorva naaras on 40 cm korkea ja painoltaan n. 9 kg.

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Hieman korkeuttaan pitempi?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 17 Maalis 2017, 14:47

Minkälainen pohjanpystykorvalla kuuluisi olla rungon ja vartalon malli? Rotumääritelmässä ei esitetä sukupuolten välisiä suhdelukuja säkäkorkeuteen nähden?
Siellä lukee, että hieman korkeuttaan pitempi. Mitä se tarkoittaa? Esitetään muutama vaihtoehto kuvaelmana graaffisesti.

1. Neliön muotoinen, missä rungon pituus on suhteessa sama kuin säkäkorkeus. Tämä on määriteltävissä.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

2. Suorakaiteen muotoinen, missä rungon pituus on suhteessa hieman korkeuttaan pitempi. Hieman, mitä se tarkoittaa?
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

3. Suorakaiteen muotoinen, missä rungon pituus on suhteessa korkeuttaan pitempi. Tämä on määriteltävissä.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Suunnikkaan muotoinen, missä rungon pituus on suhteessa korkeuttaan pitempi. Tämä on määriteltävissä.
.xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
..xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jatkuu...

Valvoja8
Viestit: 7
Liittynyt: 30 Huhti 2014, 10:53

Re: Pohjanpystykorvan erot muihin pystykorviin verrattuna?

Viesti Kirjoittaja Valvoja8 » 20 Maalis 2017, 19:08

Nimimerkki tkokko, pidäthän jatkossa kirjoituksesi mahdollisuuksien mukaan yhdessä keskusteluketjussa ja palstalla. "Pystykorvien painoluokat" tupla ja tripla postaus muualta poistettu.

valvoja8

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Säkäkorkeuden mittasuhteita?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 21 Maalis 2017, 13:53

Säkäkorkeuden mittasuhteita?
Pystykorvien säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen.

no - Perustaulukko N = 54 - Säkäkorkeus - Naaras pituus - Uros pituus - Huomioita

1. - Akita - 100 - 115 - 110 - Nartut ovat rungoltaan hieman uroksia pitempiä.
11. - Grönlanninkoira? - 100 - ? - 110 - Nartut hieman pitempiä.
13. - Hokkaido - 100 - 110 - 110 - ?
18. - Japaninpystykorva? - 100 - 110 - 110 - ?
21. - Kainkoira - 100 - 110 - 110 - ?
24. - Kishu - 100 - 110 - 110 - ?
26. - Lapinporokoira - 100 - 110 - 110 - ?
40. - Portugalinpodengo iso? - 100 - 110 - 110 - Lähes neliömäinen.
43. - Shiba ? - 100 - 110 - 110 - ?
17. - Itäsiperianlaika - 100 - 110 - 109 - Urokset ovat enemmän tai vähemmän suorakaiteen muotoisia ja nartut hieman pitempiä.
29. - Länsisiperianlaika - 100 - 108 - 107 - Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi.
25. - Koreanjindonkoira - 100 - 105 - 105 - ?
42. - Samojedinkoira - 100 - 105 - 105 - ?
48. - Taiwaninkoira? - 100 - 105 - 105 - Nartut hieman pitempiä
52. - Venäläis-Eurooppalainen laika - 100 - 105 - 103 - Urokset ovat neliömäisiä tai lähes neliömäisiä, nartut hieman pitempiä.
7. - Cirneco Dell Etna - 100 - 100 - 100 - Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus.
12. - Harmaa norjanhirvikoira - 100 - 100 - 100 - Neliömäinen rakenne.
36. - Perunkarvatonk. pieni? - 100 - 100 - 100 - ?
39. - Portugalinpodengo keskik.? - 100 - 110 - 110 - Lähes neliömäinen.
3. - Amerikanakita - 90 - 110 - 100 - ?
32. - Meksikonk.k. keskik.? - 90 - 100 - 100 - Mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoisia.
30. - Meksikonkarvatonkoira pieni? - 90 - 100 - 100 - Mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoisia.
31. - Meksikonkarvatonkoira iso? - 90 - 100 - 100 - Mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoisia.
14. - Hälleforsinkoira - 100 - ? - ? - Koira on suorakaiteen muotoinen.
10. - Grosspitz? - 100 - 100 - 100 - ?
33. - Mittelspitz? - 100 - 100 - 100 - ?
53. - Wolfspitz? - 100 - 100 - 100 - ?
37. - Perunkarvatonk. keskik.? - 100 - 100 - 100 - Narttu voi olla hieman pitempirunkoinen.
38. - Perunkarvatonkoira suuri? - 100 - 100 - 100 - Narttu voi olla hieman pitempirunkoinen.
44. - Shikoku - 100 - 110 - 110 - ?
49. - Thai ridgeback - 100 - 110 - 110 - Rungon pituus hieman säkäkorkeutta suurempi.
50. - Thaimaanpystykorva - 100 - 100 - 100 - Neliömäinen.
54. - Volpino Italiano - 100 - 100 - 100 - Rakenteeltaan neliömäinen.
2. - Alaskanmalamutti? - ? - ? - ? - Rungon pituus on suurempi kuin säkäkorkeus.
5. - Buhund - ? - ? - ? - Neliömäinen pystykorva.
6. - Chow Chow - ? - ? - ? - Tiivis- ja lyhytrunkoinen.
8. - Eurasier - ? - ? - ? - Vahva, ei liian lyhytrunkoinen.
16. - Islanninlammaskoira? - ? - ? - ? - Suorakaiteen muotoinen
19. - Jämtlanninpystykorva - ? - ? - ? - Korkeuttaan pitempi pystykorva.
20. - Kaanaankoira? - ? - ? - ? - Neliömäinen.
22. - Kanarianpodenco - ? - ? - ? - Hieman korkeuttaan pitempi. Pitkäkölinjainen.
23. - Karjalankarhukoira - ? - ? - ? - Hieman säkäkorkeutta pitempi.
27. - Lunnikoira - ? - ? - ? - Suorakaiteen muotoinen.
34. - Musta norjanhirvikoira - ? - ? - ? - Neliömäinen rakenne.

35. - Pohjanpystykorva - ? - ? - ? - Hieman korkeuttaan pitempi. Piirretty rotumääritelmän uros tyyppikuva on vinossa! Lantion kaltevuus 30 astetta!

41. - Ruotsinlapinkoira - ? - ? - ? - Runko on suorakaiteen muotoinen.
45. - Siperianhusky - ? - ? - ? - Rungon pituus hieman säkäkorkeutta suurempi.
46. - Suomenlapinkoira - ? - ? - ? - Korkeuttaan hieman pitempi.
47. - Suomenpystykorva - ? - ? - ? - Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus.
51. - Valkoinen ruotsinhirvikoira - ? - ? - ? - Suorakaiteen muotoinen.
4. - Basenji? - ? - ? - ? - ?
9. - Faraokoira - ? - ? - ? - ?
15. - Ibizanpodenco - ? - ? - ? - ?
28. - Länsigöötanmaanpystykorva - ? - ? - ? - ?

55. - Susi Canis Lubus - Hartiakorkeus 70 - 90 cm. - Ruumiin pituus 90 - 140 cm. - Ruumiin pituus 90 - 140 cm. - Uros on naarasta kookkaampi.


jatkuu...

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Kommentti.

Viesti Kirjoittaja tkokko » 22 Maalis 2017, 14:58

Lähde Koiranet pystykorvarodut.

Kuten huomaamme, niin osassa rotumääritelmiä lukuarvot pystykorvien säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen ja sisällöltään niiden vastaavat sanalliset määritelmät eivät ole yhtenevät. Osassa roduista sanalliset määritelmät eivät ole todennettavissa.

Tästä ongelmasta johtuen rotumääritelmistä vastaaville voi sattua arvioinnissa vakaviakin erehdyksiä ja puutteita, minkä seurauksena rodun kuvaus kulkeutuu ohi halutun. Toistuessaan erehdys johtaa rodun muuttumiseen ja siten poikkeavaan normiin. Molemmilla sukupuolilla tulee olla olemassa em. suhteista oma laadullinen määritelmä.

Parhain ratkaisu ongelman välttämiseksi on kaikissa tilanteissa koirien mittaaminen ja saatujen todellisten tulosten hyväksikäyttö rotumääritelmien kehittämiseksi.

Huomiona on, että pohjanpystykorva ei ole rakenteeltaan neliö ja sen ylälinjassa lantion kuuluu olla pituudeltaan erotettavissa ja sen kulma kuuluu olla 30 astetta vaakasuoraan nähden. Jos koirayksilö on rakenteeltaan neliö, niin se on laadultaan puutteellinen.

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Korkeuden vaihteluväli?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 23 Maalis 2017, 22:35

Eri rotujen määritelmissä on yhteensä 54 moninaista tapoaa esittää pystykorvien kokoja.
Seuraavana 15 rodun hyväksytyt korkeusluokkien vaihteluvälit, jotka on ilmoitettu + - cm menetelmällä ihannekorkeudesta:
- + 3,0 cm Akita,
- + 3,0 Grosspitz, vain uros
- 3,0, + 4,0 Harmaa norjanhirvikoira,
- + 3,0 Kainkoira,
- + 3,0 Kishu,
- + 3,0 Lapinporokoira,
- 1,0, + 2,0 Länsigöötanmaanpystykorva,
- + 4,0 Mittelspitz, vain uros
- + 2,0 Pohjanpystykorva,
- + 3,0 Ruotsinlapinkoira,
- + 3,0 Samojedinkoira
- + 1,5 Shiba,
- + 3,0 Suomenlapinkoira,
- + 3,0 Shikoku,
- + 6,0 Wolfspitz, vain uros

Vain sukupuolten ihannekorkeus on ilmoitettu alaskanmalamutti, basenji ja islanninlammaskoira.
Vain naaraan alaraja ja uroksen yläraja portugalinpodenkot.
Korkeuden vaihteluvälillä vain uros japaninpystykorva, kanaankoira, meksikonkarvatonkoirat ja perunkarvatonkoirat.
Grönlannikoiralla molemmilla sukupuolilla vain alaraja.

Lopuilla 25 rotua on hyväksytty korkeuden vaihtelu sijoitettu tarkasti annettujen ala- ja ylärajojen väliin.

Kommentti. Hyväksytyn korkeuden ja sen vaihtelun ilmaisemiseen pitäisi roduttain päästä yksiselitteiseen ja tarkkaan esitykseen. Silloin rotumääritelmien luotettavuus lisääntyy.

Jatkuu...

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Testivaihe 2.

Viesti Kirjoittaja tkokko » 28 Maalis 2017, 13:06

Tutkimus pystykorvien N = 54 tyyppiarvoista / Testivaihe 2.

Excell taulukossa on mukana kolme erillistä laskentapohjaa:
1. Vertailuaineisto N = 54,
2. Pohjanpystykorvan korkeusluokkaan limittyvät pystykorvat N = 27
3. Metsästyspystykorvat N = 27,

Kolmessa laskentapohjassa on olemassa kussakin neljä punaista solua, mihin sijoitetaan todellisia pohjanpystykorvarodun (myös muut rodut käy) korkeuden tunnuslukuja. Muuttuneita vihreän rivin arvoja vertaillaan keltaisella olevaan keskiarvoisen pystykorvan vastaaviin mittasuhteisiin.
Kun suhteet ovat kohtuullisissa määrin lähellä toisiaan, niin silloin rodun korkeden tunnusluvut on kuvaukseltaan riittävissä määrin oikein ja sopivat.
Jokainen testattava laskentapohja lasketaan erillisenä ja saatuja tuloksia verrataan keskenään, oikeahkon tuloksen löytämiseksi.

Asian kehittämiseksi palautetta otetaan mielellään vastaan ja asiassa iltakoulu jatkuu.
Excell laskentapohja on tilattavissa testattavaksi.

t. Tapio

*************

Yleistä:

Pystykorvia laskelmassa on 54 rotua. Rotumääritelmien mukaan tulokset ovat seuraavat.
Löytönä on mm., että pohjanpystykorva kuuluu selkeästi keskikorkeiden pystykorvien luokkaan toisin kuin rotumääritelmässä on ilmoitettu.

On aiheellista esittää kysymys, että mitä tiedämme rodunomaisten pohjanpystykorvien korkeusluokista ja niiden laajuudesta?

Lähteenä ovat: Hunddata, pystykorvien vuosikirjat, rotuunotto lomakeet, jalostustarkastuslomakkeet, aikalaistodistajien haastattelut ja omat havainnot - selvitykset.

Tutkimuksista on löytynyt tietona, että koiraiden säkäkorkeus asettuu 38,5 cm:n - 52,4 cm väliin, missä korkeusluokkia on 14. Vastaavasti naarailla lukemat ovat 37,5 cm:n - 48,4 cm:n välillä, missä korkeusluokkia on 11.
Seuraavaksi koitetaan löytää rotumääritelmälle vaihtoehtoinen keskikorkeuden malli?
Lähtökohta tarkastelulle on seuraava.
Tiedämme nykyisestä rotumääritelmästä, että uroksella on viisi korkeusluokkaa (43, 44, 45, 46, 47)cm ja naaraalla myös viisi (40, 41, 42, 43, 44)cm. Yhteensä korkeusluokkia on 10.
Mutta tiedämme myös, että rodunomaisten koiraiden säkäkorkeus asettuu 38,5 cm:n - 52,4 cm väliin, missä korkeusluokkia on 14.
Vastaavasti naarailla lukemat ovat 37,5 cm:n - 48,4 cm:n välillä, missä korkeusluokkia on 11. Pohjanpystykorvalla on todellisuudessa olemassa yhteensä 25 korkeusluokkaa.
Edelleen rotumääritelmässä lukee: Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, "rakenteeltaan rodunomaisia koiria."
Nykyinen määritelmä on kaukana edellä mainittua vaatimusta, eikä se vastaa populaation todellista kuvaa, koska laskennallisen kaavan (10 korkeusluokkaa * 100 %)/25 korkeusluokkaa = 40%.
Laskelma osoittaa, että nykyinen rotumääritelmä hylkää 60 % populaation todellisista korkeusluokista. Tilanne on pohjanpystykorvarodulle kestämätön, joten on olemassa tarve kehittää määritelmää populaation korkeusluokkia vastaavaksi. Tässä yhteydessä on hyvä asettaa myös rodun painoluokat kohdalleen.
Kuten edellä on kirjoitettu, niin nykyisin hylätään laskentatavan mukaan 60 % keskikorkeaan pystykorvaluokkaan kuuluvan pohjanpystykorvan korkeusluokista.
***

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Joitain tuloksia ja korkeuden malli?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 08 Huhti 2017, 13:50

Pohjanpystykorva-Norrbottenspets 8.4.2017 s.1/1

Alkuperältään pohjanpystykorva on kaikenriistan metsästyspystykorva Fennoskandian-Karjalan ja Koillis-Euroopan taigametsien olosuhteisiin Pohjolassa.

Mitä tiedämme rodunomaisen metsästyskoiran pohjanpystykorvan korkeudesta? Katso Kuva 1. (Klikkaamalla kuvaa se suurenee.) viljakoiran nettisivuilta.

Tekstin lähteinä on käytetty: Hunddata, KoiraNet, SPJ ry. vuosikirjat, rotuunottolomakeet, jalostustarkastuslomakkeet, aikalaistodistajien haastattelut ja havainnot - selvitykset.

Rotumääritelmässä lukee, että koiraalla on viisi hyväksyttyä korkeutta (43, 44, 45, 46, 47)cm ja naaraalla myös viisi (40, 41, 42, 43, 44)cm. Yhteensä korkeuksia on olemassa 10. Hyväksytty korkeuden vaihtelu ihannekorkeudesta on + - 2,0 cm. Katso kuva 9. Pystykorvien korkeuden vaihteluvälin % keskikorkeudesta. Sukupuolten välinen keskikorkeuden ero on 3,0 cm. Katso Kuva 7. Pystykorvat N = 50 U ja N korkeuden vaihteluväli ero %. Koiraalla korkeuden vaihtelun leveys on 5,0 cm samoin kuin naaraan. Sukupuolten välinen korkeuksien limittyminen on 2,0 cm. Katso Kuva 10. Korkeuden limittyminen kerroin. Hyväksyttyjen korkeuksien leveys on 8,0 cm.

Tiedämme, että populaatiossa rodunomaisten koiraiden säkäkorkeus on 38,5 cm:n - 52,4 cm välillä ja vastaavasti naaraiden lukemat ovat 37,5 cm:n - 48,4 cm:n välillä. Korkeuksia on olemassa yhteensä 25.

Nykyisen rotumääritelmän määritellyt korkeudet eivät asetu koirakannan kuvaan, koska se hylkää 60 % populaation todellisista mitoista. Vertaa Gaussin jakauma. Laskelma: (10 korkeutta * 100 %)/25 korkeutta = 40 %.

Tilanne on metsästyskoirana pohjanpystykorvarodulle kestämätön. Onko olemassa tarve kehittää rotumääritelmän korkeuksia paremmin tilannetta vastaavaksi?
Seuraavana on ehdotus no 2. määritelmäksi ja se perustuu soveltuvin osin alkuperäiseen 1960–luvun malliin.

Molemmille sukupuolille asetetaan omansa rodun mukainen keskikorkeus. Arvostelussa hyväksytään korkeudet, vähintään -10 % - enintään + 10 % keskikorkeudesta. Kun koiraan keskikorkeus on 46,0 cm niin silloin hyväksytyt korkeudet ovat yli 41,4 cm välillä alle 50,6 cm. Ja kun naaraan keskikorkeus on 42,0 cm niin lukemat ovat 37,8 cm:n ja 46,2:n cm välillä.

Tilanteessa on olemassa yhteensä 19 korkeutta, jossa rodulle hyväksytään 76 % populaatiossa esiintyvistä mitoista.

Perustelut:
1. Pohjanpystykorva kuuluu keskikorkeiden metsästyspystykorvien ryhmään toisin kuin rotumääritelmässä on ilmoitettu. Kuva 3. Säkäkorkeudet N = 54
2. Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia kuin perimältään monimuotoisia koiria.
3. Sukupuolileima erottuu ja on selvä.
4. Kaikki terveen rodun erilaiset turkin väritykset sallitaan.
5. Koirien laatuarvostelua voidaan järkiperäistää ja toisaalta tiukentaa poikkeamien ja puutteiden kohdalla.
5. Hyväksyttyjen korkeuksien leveyden summa on 13 cm.
6. Sukupuolten välinen korkeuden ero 4,0 cm ja korkeuksien limittyminen 6,0 cm on mitaltaan linjassa ja suhteiltaan yhteneväinen muiden metsästyspystykorvarotujen suhteiden kanssa.
7. Arvostelussa vaihteluun mitatut yksilöt voivat olla laadultaan erinomaisia.

Ehdotus malli no 3.
Koiras keskikorkeus 46,0 cm ja + - 4,0 cm ja naaras 42,0 cm ja + - 4,0 cm, jossa hyväksytään 72 % populaatiossa esiintyvistä mitoista.

Kirjoittaja on Tapio Kokko Taivalkoskelta.

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Re: Pohjanpystykorvan erot muihin pystykorviin verrattuna?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 28 Touko 2017, 17:24

Research continues.
Nordic Spitz population height at the withers cm.
Graphic model.

Height overlap 5,0 cm.
Female range (37,5 - 48,5)cm.
Male range (39 - 53)cm.
Female 43,0 cm (+-3,5 cm).
Male 46,0 cm (+-4,5 cm).

Feedback is advisable thank you.

tkokko
Viestit: 336
Liittynyt: 11 Elo 2004, 22:19

Re: Pohjanpystykorvan erot muihin pystykorviin verrattuna?

Viesti Kirjoittaja tkokko » 01 Kesä 2017, 22:00

Measured male hight results

Hight cm Koiranet
42 HOPEAPAJULAAKSON SASU ER58494/08
43 Pekko FIN20120/07
43 HOMENOKAN PELLE ER33410/02
44 Pekko ER58047/07
45 PIILOKORVEN PANU ER11718/06
46 Aku ER39654/01
46,5 KATAJANEVAN ROOPE SF43498/91
47 BJARMIAN RIMI SF20421/92
47 SUIVAKON TUISKU FIN33933/96
47 Tessu ER33608/97
48 Aku FIN46042/08
48 RIEKKORANNAN MISKA ER20485/10
48 Viljakoiran Vertti ER32099/02
48 Pyry FIN26636/96
48 SANTASEPON SHAMAANI SF41153/94
48 Reetu FIN31667/05
48,5 Tervas ER25750/07
48,5 ENSILUMEN LEEVI ER10123/13
49 JUPUKAN ZORRO ER27886/00
49 Viljakoiran Jyki  ER22067/00
49 UKONVUOREN CAPUCCINO ER18828/12
50 VILLIVALON AIKA JYTKY ER32043/13
50 Turo ER32070/96
50 KOPPELOKAIRAN TOPI FI24254/13
50 RAJAJOEN REKU ER19980/05
50,5 ARSIPAN RESSU FIN28132/05
51 Pantse ER18961/08
51 KUKKURIVAARAN KIMI FIN29365/97
51 GOLDEN HEROES ICE PRINCE FI55076/09
51 ENSILUMEN NIILO ER17219/13
52 Mahti ER31877/07
52 Jimi ER19568/07
52 VILJAKOIRAN NUOTTI FI21238/10

ali SETSUN IIRO SF26706/93
ali HILLAKAIRAN RICO FIN56739/08
ali POHJANUKON PUTTE FI21358/09
ali Tatu FIN38410/08
ali Vainu ER34785/04
ali HOMENOKAN JEKKU ER12789/01
ali Molli FI23808/12
ali RAJAJOEN JULLE ER37730/03

yli KELHUUN RONI FIN22116/97
yli Laikku SF03153/87
yli METSÄMIEHEN PENI SF10963/89
yli TUISKU FIN33611/00
yli Epo ER39652/01
yli HOPEAPAJULAAKSON METKU FI51867/14
yli KUKKURIVAARAN MASI ER32519/99
yli Ridni ER44199/02
yli RIEKKORANNAN TAIGA ER27946/04
yli TUULIKUMMUN RONI ER32123/05
yli YÖTUULEN JURI SF32540/94
yli HURTTAKANKAAN APE ER43850/07
yli TUULIKUMMUN JEKKU SF00948/93
yli JOUTSENVAARAN ELMO  FIN35116/04
yli JOUTSENVAARAN HOLLY HOOD FIN44245/05
yli KORPIHONGAN KONSTA ER28397/13
yli KURKON KAIKU TEMU FI33732/09
yli Loki FI28626/14
yli RUONAMETSÄN MYRSKY ER36497/13

Vastaa Viestiin