Lintutiheydet

Tämän otsikon alla keskustellaan kaikista kotimaisilla metsästyspystykorvilla metsästämiseen liittyvistä asioista

Valvojat: Valvoja1, Valvoja6, Valvoja5, Valvoja2, Valvoja4, Valvoja8, Valvoja9, Valvoja3, Valvoja7

Vastaa Viestiin
vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 26 Tammi 2016, 15:57

On aika tarkastella aluettamme Mäntyharjussa. Alue on 10x10 (100 m2) kooltaan. Siinä alueella oli metsopoikue (7 poikasta) ja toinen poikue (3 poikasta). Yksit-
täisiä koppeloita 5 ja metsoja 4. Pyitäkin pörähteli siellä täällä. Teeriä esiintyi 5-7 teeren verran poikue mukaanlukien. Nyt marraskuusta lähtien, kun tilanne
vakiintui petojen ja petolintujen suhteen ja ilmanala kylmeni niin ollaan saatu jonkinlainen kuva alueen lintutilanteesta. Kuitenkin marraskuussakin aluetta häiritsi
eri paikoissa tehdyt metsähakkuut ja puiden ajo. Maastot muuttuivat jonkin verran juuri puuiden suhteen lähinnä aukkohakkuiksi. Nyt aluella on 12-15 teeren
parvi, mikä on syksystä vahventunut. Mustat metsot ovat vähentyneet 3:een, yhden ollessa isokokoinen, mukaanlukien poikueessa olleet koiraat. Koppelot ovat
vähentyneet 5:een mukaanlukien pokueissa olleet naaraat. Haukuttavaa on siis riittävästi, mitä osoittaa yleiset-, kv- ja pitkät kokeet. Lintuja on ollut koirille
tarjottavana jokaisessa kokeessa. Se mikä on erikoista, että se alue, joissa esiintyi teeriä on ollut tyhjä koko ajan, johtuen metsähakkuista ja puuston muuttumi-
sesta. Tällä alueella tuolla Valtolan tien varressa tuli teeriparvia aina neljästäkin eri suunnasta ottaen yhteyttä toisiinsa. Pakkaskelillä ne yhtyivät suuremmiksi par-
viksi. Kutsuin tätä aluetta leikkimielisesti vedenjakaja- alueeksi. Tälle tunturimäeselle alueelle tulivat teeret Valtolan, Jäniskylän, Kuomiokosken ja Uutelan suunnas-
ta. Nyt, kun aluetta hakattiin ei teeriä ole näkynyt ja enkä tiedä yhtään missä ne tapaavat toisiaan. Toivottavastl ne palaavat tänne entisiin paikkoihin ajanmittaan.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 26 Tammi 2016, 18:54

Vastaus lintujen vähenemiseen 10x10 alueelta. Metsot vähenivät 8:sta 3:een, koppelot taas 11:sta 5:een, mutta teeret lisääntyivät runsaalla puolella. Pyyt
pysyivät melkolailla samoilla lukemilla kuin syksyllä. Mikä on syy vähenemiseen? Alueella liikkuu silloin tällöin parikertaa kuukaudessa näätä. Lokakuun aikana
oli alueella ainakin kaksi kanahaukkaa. Ilveskin käyskenteli alueella ainakin joka kolmasviikko. Kettuja liikkuu alueella jatkuvasti päivittäin. Samoin armoton
kylmyys sattui juuri vuoden alkukuukaudelle. Sairauskin voi iskeä ja heikentää lintujamme, vaikka ruokaa alueella kyllä riittää. Sattuman varaiset asiat, kuten
lankoihin lentämiset kuluttavat kantoja jne........Taas teerikannat vahventuvat talveen tultaessa, koska teerillä on tapana muodostaa parvia. Naapurialueen
parvet yhtyvät toisiinsa ja turvallisuutta lisätään tällä tavalla. Päitä on enemmän tähystämässä lähestyviä vaaroja. Tämänpä takia on oppaiden kokeissa tiedet-
tävä teerien lentoreittejä ja ruokailupaikkoja. Tällöin ainakin saadaan lintuja koiran ulottuville. Taas oppaan viedessä koeryhmän metsoalueille on usein tu-
loksena tyhjiä- tai totemattomiahaukkuja lintujen hakoamis- ja jätöspuille. Varsinkin herkät koirat altistuvat niille hyvinkin helposti. Metsähakkuiden olessa
lähelläkin lintujen oleskelualueita niin muuttokin on mahdollinen rauhallisemille alueille.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 22 Helmi 2018, 16:51

Mäntyharjussa alkoi metsojen soidin 20.2.2018. Perinteinen soidinalue oli kauttaaltaan isottelua täynnä.
Tappelukaveria ei oltu vielä saatu, vaikka katsein käytyjä mittaamisia kylläkin. Toinen metso oli vetä-
nyt siipeä ja toinen hypellyt kuin kukkopoika tunkiolla. Koppeloita ei vielä näkynyt mailla ei halmeilla.
Mitenkä käy tulevien perheiden perustaminen siinäpä koppeloemolla miettimistä. Ukoille riittää vain
oman perimän jatkaminen ja sitten vain kesälomille ellei naapurin isäntä vanha homenokka tapa.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 30 Maalis 2018, 18:09

On hienoa näinä kauniina päivinä nähdä lumen päällä erilaisia eläinten jälkiä. Varsinkin, kun lumessa on
tepastellut riistalintujamme. Aiemmin kuljeskelin ja hiihdin järven jäillä näihin aikoihin suomenpysty-
korvani Siken kanssa. Äärettömän hieno koira siirtyi paremmille lintumaille koirien taivaaseen. Siken
päivät loppuivat 11 vuoden ikään pernasyövän saattelemana. Haikealta tuntuu yksikseen taivaltaa, kun
Sikke aina odotteli ja piti huolta isännästään. Sikke oppi siihen, että isäntä melkosella varmuudella kaa-
tuu suksineen alamäessä niinpä se kiirehti aina pinemmäskin mäessä odottelemaan mäen alle. Uskon,
että Sikkekin toivoo meidän harrastuksemme nousevan parempaan kukoistukseen. Ainakin Mäntyharjun
alueella on teeret palanneet soidinalueille ja metsot ovat jo pitkään hionneet nokkaansa nuorissa män-
niköissä. Kaikille hyvää kevättä ja aletaan pikkuhiljaa paneutua uusiin sääntöihin.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 03 Huhti 2018, 07:20

Valtakunnan kamaralla on paljon alueita, joissa ei ole mitään linnunhaukkutoimintaa. Näillä alueilla voi
olla hyvätkin riistalintukannat. Nyt, kun pyritään saamaan puuhunhaukkuvan koirien harrastuksia eteen-
päin niin pyrittäisiin harrastustietouden levittämistä alueille, joissa ei ole linnunhaukkukokeita järjes-
tetty. Esimerkiksi tukihenkilöt voitaisiin valjastaa info-paketilla, missä sisältönä olisi linnunhaukku-
kokeiden järjestäminen. Asiassa olisi hyvä edetä kuntien kennelyhdistysten kautta, mikä järjestäisi ti-
lat ja välineet infoa varten. Allekirjoittaneella on ollut tilaisuus jo kahtena vuotena järjestää tilaisuu-
det Mäntyharjussa ja Kangasniemellä, missä aiheena on ollut linnunhaukkukokeiden järjestäminen. Ti-
laisuudet ovat kestäneet parisen tuntia ja niisä tilaisuuksissa on hyvä mahdollisuus tuoda myös muuta
asiaa esiin harrastuksestamme. Suur-Savon piirin alueellakin on paljon alueita, missä on puuhunhauk-
kuvaharrastus kokonaan unohdettu tai hiipunut 70-80 lukujen ajoista. Eli uusien alueiden valloitus on
varmasti viemässä harrastustamme eteenpäin niinkuin muukin tämän hetkinen toiminta. Riistalintuja
on alueilla, joita ei osaa aavistaakkaan. Tuntuu vain siltä, että siellä elämää, missä ruokaa ja oikean-
lainen elinympäristö. Esimerkiksi teeriparvissa on huomattu, että ne eivät enää oleskele samalla alu-
eella pitkään niinkuin ennenaikaan vaan ruokailujen jälkeen jatketaa kilometritolkulla toiseen paik-
kaan. Ympäristön muuttuminen ja pienemmätkin häiriöt pitävät teeret erittäin valppaina ja häiriöalt-
tiina.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 162
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 02 Elo 2018, 18:59

Olipa hyvä kirjoitus tuolla vähän porua, paljon villoja osioissa metsiemme täydellisestä muuttumisesta.
Metsiemme hyötykäyttö teollisuudelle on tarpeen, mutta miten. Siinä on tärkeä kysymys meille puuhun-
haukkuvan harrastajille. On aivan selvää, että nykymetsätalous suosii suurikokoista riistaa ja pienpe-
dotkin ovat saaneet nykymetsissä oivallisen elinympäristön. Suurin kärsiä on kanalintumme, mutta mi-
tään hyvää kanalintujen elinympärisöön ei ole luvassa. Harrastuksemme pysyy koossa vain, jos sallitaan
jalostuksen suuntautuvan pienpetoihin ja suurempaankin riistaan. Näin saadaan mielenkiinto säilymään
puuhunhaukkuvissa koirissa tulevaisuudessakin. Kanalinnunmetsästys tulee valtakunnasamme vähene-
mään ja koetoimintakin pienenemään. Järjestäjien on mahdottomuus saada tasapuolisia maastoalueita
koirille juuri lintutiheyden suhteen. Olisiko tulevaisuudessa järjestettävä kaiken riistan kokeita, johon-
ka kuuluisivat kaikki riista, mikä valtakunnassa on. Siinä olisi taas uusien sääntöjen kehittäjille työsar-
kaa vuosiksi ja työ on aloitettava jo viimeistään ensivuosikymmenellä.
Matti Tarkiainen

Vastaa Viestiin