Lintutiheydet

Tämän otsikon alla keskustellaan kaikista kotimaisilla metsästyspystykorvilla metsästämiseen liittyvistä asioista

Valvojat: Valvoja6, Valvoja5, Valvoja2, Valvoja4, Valvoja8, Valvoja9, Valvoja3, Valvoja7, Valvoja1

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 26 Tammi 2016, 15:57

On aika tarkastella aluettamme Mäntyharjussa. Alue on 10x10 (100 m2) kooltaan. Siinä alueella oli metsopoikue (7 poikasta) ja toinen poikue (3 poikasta). Yksit-
täisiä koppeloita 5 ja metsoja 4. Pyitäkin pörähteli siellä täällä. Teeriä esiintyi 5-7 teeren verran poikue mukaanlukien. Nyt marraskuusta lähtien, kun tilanne
vakiintui petojen ja petolintujen suhteen ja ilmanala kylmeni niin ollaan saatu jonkinlainen kuva alueen lintutilanteesta. Kuitenkin marraskuussakin aluetta häiritsi
eri paikoissa tehdyt metsähakkuut ja puiden ajo. Maastot muuttuivat jonkin verran juuri puuiden suhteen lähinnä aukkohakkuiksi. Nyt aluella on 12-15 teeren
parvi, mikä on syksystä vahventunut. Mustat metsot ovat vähentyneet 3:een, yhden ollessa isokokoinen, mukaanlukien poikueessa olleet koiraat. Koppelot ovat
vähentyneet 5:een mukaanlukien pokueissa olleet naaraat. Haukuttavaa on siis riittävästi, mitä osoittaa yleiset-, kv- ja pitkät kokeet. Lintuja on ollut koirille
tarjottavana jokaisessa kokeessa. Se mikä on erikoista, että se alue, joissa esiintyi teeriä on ollut tyhjä koko ajan, johtuen metsähakkuista ja puuston muuttumi-
sesta. Tällä alueella tuolla Valtolan tien varressa tuli teeriparvia aina neljästäkin eri suunnasta ottaen yhteyttä toisiinsa. Pakkaskelillä ne yhtyivät suuremmiksi par-
viksi. Kutsuin tätä aluetta leikkimielisesti vedenjakaja- alueeksi. Tälle tunturimäeselle alueelle tulivat teeret Valtolan, Jäniskylän, Kuomiokosken ja Uutelan suunnas-
ta. Nyt, kun aluetta hakattiin ei teeriä ole näkynyt ja enkä tiedä yhtään missä ne tapaavat toisiaan. Toivottavastl ne palaavat tänne entisiin paikkoihin ajanmittaan.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 26 Tammi 2016, 18:54

Vastaus lintujen vähenemiseen 10x10 alueelta. Metsot vähenivät 8:sta 3:een, koppelot taas 11:sta 5:een, mutta teeret lisääntyivät runsaalla puolella. Pyyt
pysyivät melkolailla samoilla lukemilla kuin syksyllä. Mikä on syy vähenemiseen? Alueella liikkuu silloin tällöin parikertaa kuukaudessa näätä. Lokakuun aikana
oli alueella ainakin kaksi kanahaukkaa. Ilveskin käyskenteli alueella ainakin joka kolmasviikko. Kettuja liikkuu alueella jatkuvasti päivittäin. Samoin armoton
kylmyys sattui juuri vuoden alkukuukaudelle. Sairauskin voi iskeä ja heikentää lintujamme, vaikka ruokaa alueella kyllä riittää. Sattuman varaiset asiat, kuten
lankoihin lentämiset kuluttavat kantoja jne........Taas teerikannat vahventuvat talveen tultaessa, koska teerillä on tapana muodostaa parvia. Naapurialueen
parvet yhtyvät toisiinsa ja turvallisuutta lisätään tällä tavalla. Päitä on enemmän tähystämässä lähestyviä vaaroja. Tämänpä takia on oppaiden kokeissa tiedet-
tävä teerien lentoreittejä ja ruokailupaikkoja. Tällöin ainakin saadaan lintuja koiran ulottuville. Taas oppaan viedessä koeryhmän metsoalueille on usein tu-
loksena tyhjiä- tai totemattomiahaukkuja lintujen hakoamis- ja jätöspuille. Varsinkin herkät koirat altistuvat niille hyvinkin helposti. Metsähakkuiden olessa
lähelläkin lintujen oleskelualueita niin muuttokin on mahdollinen rauhallisemille alueille.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 22 Helmi 2018, 16:51

Mäntyharjussa alkoi metsojen soidin 20.2.2018. Perinteinen soidinalue oli kauttaaltaan isottelua täynnä.
Tappelukaveria ei oltu vielä saatu, vaikka katsein käytyjä mittaamisia kylläkin. Toinen metso oli vetä-
nyt siipeä ja toinen hypellyt kuin kukkopoika tunkiolla. Koppeloita ei vielä näkynyt mailla ei halmeilla.
Mitenkä käy tulevien perheiden perustaminen siinäpä koppeloemolla miettimistä. Ukoille riittää vain
oman perimän jatkaminen ja sitten vain kesälomille ellei naapurin isäntä vanha homenokka tapa.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 30 Maalis 2018, 18:09

On hienoa näinä kauniina päivinä nähdä lumen päällä erilaisia eläinten jälkiä. Varsinkin, kun lumessa on
tepastellut riistalintujamme. Aiemmin kuljeskelin ja hiihdin järven jäillä näihin aikoihin suomenpysty-
korvani Siken kanssa. Äärettömän hieno koira siirtyi paremmille lintumaille koirien taivaaseen. Siken
päivät loppuivat 11 vuoden ikään pernasyövän saattelemana. Haikealta tuntuu yksikseen taivaltaa, kun
Sikke aina odotteli ja piti huolta isännästään. Sikke oppi siihen, että isäntä melkosella varmuudella kaa-
tuu suksineen alamäessä niinpä se kiirehti aina pinemmäskin mäessä odottelemaan mäen alle. Uskon,
että Sikkekin toivoo meidän harrastuksemme nousevan parempaan kukoistukseen. Ainakin Mäntyharjun
alueella on teeret palanneet soidinalueille ja metsot ovat jo pitkään hionneet nokkaansa nuorissa män-
niköissä. Kaikille hyvää kevättä ja aletaan pikkuhiljaa paneutua uusiin sääntöihin.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 03 Huhti 2018, 07:20

Valtakunnan kamaralla on paljon alueita, joissa ei ole mitään linnunhaukkutoimintaa. Näillä alueilla voi
olla hyvätkin riistalintukannat. Nyt, kun pyritään saamaan puuhunhaukkuvan koirien harrastuksia eteen-
päin niin pyrittäisiin harrastustietouden levittämistä alueille, joissa ei ole linnunhaukkukokeita järjes-
tetty. Esimerkiksi tukihenkilöt voitaisiin valjastaa info-paketilla, missä sisältönä olisi linnunhaukku-
kokeiden järjestäminen. Asiassa olisi hyvä edetä kuntien kennelyhdistysten kautta, mikä järjestäisi ti-
lat ja välineet infoa varten. Allekirjoittaneella on ollut tilaisuus jo kahtena vuotena järjestää tilaisuu-
det Mäntyharjussa ja Kangasniemellä, missä aiheena on ollut linnunhaukkukokeiden järjestäminen. Ti-
laisuudet ovat kestäneet parisen tuntia ja niisä tilaisuuksissa on hyvä mahdollisuus tuoda myös muuta
asiaa esiin harrastuksestamme. Suur-Savon piirin alueellakin on paljon alueita, missä on puuhunhauk-
kuvaharrastus kokonaan unohdettu tai hiipunut 70-80 lukujen ajoista. Eli uusien alueiden valloitus on
varmasti viemässä harrastustamme eteenpäin niinkuin muukin tämän hetkinen toiminta. Riistalintuja
on alueilla, joita ei osaa aavistaakkaan. Tuntuu vain siltä, että siellä elämää, missä ruokaa ja oikean-
lainen elinympäristö. Esimerkiksi teeriparvissa on huomattu, että ne eivät enää oleskele samalla alu-
eella pitkään niinkuin ennenaikaan vaan ruokailujen jälkeen jatketaa kilometritolkulla toiseen paik-
kaan. Ympäristön muuttuminen ja pienemmätkin häiriöt pitävät teeret erittäin valppaina ja häiriöalt-
tiina.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 02 Elo 2018, 18:59

Olipa hyvä kirjoitus tuolla vähän porua, paljon villoja osioissa metsiemme täydellisestä muuttumisesta.
Metsiemme hyötykäyttö teollisuudelle on tarpeen, mutta miten. Siinä on tärkeä kysymys meille puuhun-
haukkuvan harrastajille. On aivan selvää, että nykymetsätalous suosii suurikokoista riistaa ja pienpe-
dotkin ovat saaneet nykymetsissä oivallisen elinympäristön. Suurin kärsiä on kanalintumme, mutta mi-
tään hyvää kanalintujen elinympärisöön ei ole luvassa. Harrastuksemme pysyy koossa vain, jos sallitaan
jalostuksen suuntautuvan pienpetoihin ja suurempaankin riistaan. Näin saadaan mielenkiinto säilymään
puuhunhaukkuvissa koirissa tulevaisuudessakin. Kanalinnunmetsästys tulee valtakunnasamme vähene-
mään ja koetoimintakin pienenemään. Järjestäjien on mahdottomuus saada tasapuolisia maastoalueita
koirille juuri lintutiheyden suhteen. Olisiko tulevaisuudessa järjestettävä kaiken riistan kokeita, johon-
ka kuuluisivat kaikki riista, mikä valtakunnassa on. Siinä olisi taas uusien sääntöjen kehittäjille työsar-
kaa vuosiksi ja työ on aloitettava jo viimeistään ensivuosikymmenellä.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 22 Elo 2018, 08:32

Lintutiheydet ovat selvästi parantuneet viimevuotisesta Mäntyharjun ympäristössä vähintäänkin 40 % niinkuin kolmiolas-
kennat Maaseudun Tulevaisuuden mukaan osoittavat. Poikueita on edelleenkin harvassa, mutta runsaslukuisia ja vain
tietyillä alueilla. Linnut ovat vähän niinkuin pakkautuneet niille alueille, missä on riittävä peitteisyys ja elinympäristö
suosiollinen. Metsähakkuualueilla ei lintuja juuri esiinny juuri suojapeitteisyyden puuttumisen takia. Kanahaukka saalis-
taa päiväpetolintuna aivan maanpinnan tasolla, jolloinka kanalintu on traktoriuralla helppo saalis. Oli mukava kuulla lin-
nunhaukkukokeissa, kun tuomarit hekumoiden kertoivat teerien kutkatuksista ja koppeloiden kotkotuksista. Edelleenkin
asiantuntijoiden piirissä pidetään varislintuja ja pienpetoja ja -lintuja kanalintujen pahimpina vihollisina. Pidetäänpä
huoli, että kanalintukannat kasvaisivat entisestään tulevaisuudessa.
Matti Tarkiainen

Haapajärvi
Viestit: 184
Liittynyt: 14 Huhti 2009, 20:40

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja Haapajärvi » 22 Elo 2018, 09:05

Matin viestiin on helppo yhtyä. Pidetään huoli että kanalintujen pesintää ja kasvua haittaavat niin pienpedot kuin varislinnut hiljaisuudessa hävitetään!
Tapio Arola

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 01 Syys 2018, 10:33

Nyt on selvästi nähtävissä, että kanalintupoikueet ovat lisänneet lintutiheyttä. Poikueita on harvassa, mutta hyvin runsaita.
Samoin linnut ovat tehneet poikueensa alueille, joissa ei ole metsähakkuita. Peitteisyys on hyvä ja ruokailumahdollisuudet,
mitä parhaimpia. Kuitenkin niitä tavataan vain tietyillä alueilla, joten maastoalueita on paljon ilman kanalintuja. Maasto-
mestareiden kannattaa ottaa huomioon alkusyksystä juuri edellä mainitut asiat. Kun taas myöhemmin syksyllä metsopoiku-
eet hajoavat ja teeripoikueet lyöttäytyvät yhteen. Metsoilla on ilmojen kylmetessä tapana alkaa etsimään niinsanottuja
hakoamispuita jopa alueilta, jossa on ollut metsähakkuita. Teeriparvet liihottavat tuttuja turvallisia reittejä hyvinkin suu-
rella alueella. Parvissa olevat linnut ovat hyvinkin alttiita kaikelle häiriöille, mitä maastoissa tapahtuu. Kaikki liike tekee ne
rauhattomiksi kanahaukasta puhumattakaan. Kanahaukka on vielä riesana jopa lokakuussa, mutta sitten tilanne vähän rau-
hottuu, kun naaraspuoliset siirtyvät suomenlahden eteläpuolelle. Useinmiten uroskanahaukat jäävät omille alueilleen oleske-
lemaan ja saalistamaan. Poikkeuksia tässäkin suhteessa on ilmastonmuutoksen myötä, sillä nyt on havaittu, että koko kana-
haukkapopulaatio voi jäädä lämpimämpään eteläiseen suomeen. Kokeissa on selvästi havaittavissa ne alueet, joissa lintuja
on ja niitä on edelleenkin koetapahtumassa liian vähän. Jos lintutiheys kasvaisi täsätä n. kolminkertaiseksi niin voitaisiin pu-
hua jo tasapuolisista kilpailutilanteista urheilutermein sanottuna. MTT.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 10 Syys 2018, 16:50

Ainakin tällähetkellä on nähtävissä, että tärkein asia kanalintujen kantojen kasvuun on keväällä soitimen ja pesintöjen onnistuminen.
Erityisesti sääolosuhteet pesintään on kaikkein tärkein asia poikueiden onnistumisiin. Keväällä oikea ilmanala on ratkaiseva ellei rat-
sevin pesinnän onnistumiseen. Tietysti pesintään liittyy paljon muitakin asioita, joista on ajemmin kerrottu mielinmäärin. Myöskin
ilmanalan vaihtelut ja pituus ratkaisee onnistumisedellytykset. Tämä vuoden 2018 kevät osoitti jälleen kerran ilmanalan merkityksen
poikueiden onnistumisiin. Tälläisiä keväitä kaivataan yhä enemmän, että kanalintukannat vahventuisivat. Kuitenkin tiedämme hyvin,
että kannan verottajia riittää mielin määrin. Joten meidän on pidettävä huoli edelleenkin pienpetojen vähentämisestä ja varislintujen
verottamisesta ainakin 99 %:sti.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 13 Syys 2018, 14:04

Kokemuksen ja tietämyksen pohjalta voisi kanalintukantoihin vaikuttavat tekijät jakaa seuraavasti:

1. soitimella riittävä määrä lintuja ja sen onnistuminen (tästä kaikki lähtee)
2. sääolosuhteet otolliset pesintään (on tärkein)
3. elinympäristö sopivaa kanalinnuille (sekametsät, suojaiset maastot jne..)
4. pienpedot mahdollisimman vähiin (kaikki)
5. varislintujen vähentäminen (erityisesti närhet, harakat...)
6. kanahaukkojen rauhoitus pois (aivan elintärkeää)
7. metsästykseen järkevyyttä (kuvastus, avorivi- ja lentoonampumiset pois jne..)
8. seuroihin tietämystä kanalinnuista (hirvi, sika, karhu aina vain puheenaiheena..)
9. koetoiminta kukoistamaan koko maahan (antaa oikeaa kuvaa puuhunhaukkuvan koiran toiminnasta)
10. tiedotusta yhä enemmän harrastuksestamme nuorisolle ja muilekkin (esim. poikuehaukut jne...)
LISÄÄ...................................................................................................................
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 09 Loka 2018, 14:17

On taas mukavaa pitkästä aikaa seurata kokeita ja otteluita jopa jännityksellä. Lintutiheydet ovat parantuneet ja ne auttavat
koiria tasavertaiseen kilpailuun. Kuitenkin kaikki asiat vaativat maastomestareilta paneutumista maastoihin, varsinkin niiden
hankintavaiheessa. Nyt vaan toivotaan, että lintukannat vahvistuisivat ja levittäytysivät joka kolkkaan valtakunnassa. Pysyttä-
misen vaikeutena on lintujen turvattomuuden tunteet. Aukot, koneiden liikkeet, petolinnut, pienpedot, ilmanala jne..luovat tä-
tä arkuutta. Sääntöjen muuttaminen ainakin pysyttämisen osalta on oikeaan osunnut. Muutenkin näyttää arvostelut sujunneet
puolueettomasti ja hyvin koko koekaudella.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 20 Loka 2018, 17:05

terve..On noista hirvimiehistä apuakin tähän linnunhaukkuun. Nyt metsienkätköissä hiippailee vähän joka puolella hirvikoiria ja -miehiä.
Ne aiheuttaa meille puuhunhaukkuville sen, että kanalinnut liikuvat piiloistaan vähän kaikkialle. Ilmanalan kylmettyessä ja hirveistyksen
ollessa päällä niin linnut hajoavat poikueista ja parvista alueille, joista lintuja aina tavataan ja vähän muuallekkin. Nyt vain on tuleviin
haukkuihin otettava huomioon se, että koppelot ja metsot etsivät hakoamispuita ja poikueet hajoavat pienemmiksi. Teeret taas parveu-
tuvat yhä isompiin parviin ja liikkuvat aika laajoilla alueilla. Pyyt taas pysyvät uskollisesti leppä- ja pajuvaltaisilla alueilla ja pörähtävät
aina kuusikoihin. Toivotaan hyviä loppusyksyjen haukkuja teille kaikille.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 06 Marras 2018, 14:22

Kyllä ainakin suur-savon alueilla ovat kanalinnut pakkautuneet vain tietyille alueille. Kaikkeen tähän on syynä metsähakkuut.
Hakkuut ilmestyvät äkkiarvaamatta ja koneiden jylinänä päiviä kestävinä karkottavat teeret jopa metsot (koppelot) kauem-
maksi "metelöintialueilta". Koneiden "möyriessä" äänekkäästi todetuilla hyvilläkin lintualueilla puita kaataen ja - ajaen aiheut-
taen sen, että pian hyvätkin lintumaastot ammottavat tyhjyyttä ja ihmettelyä riittää lintuväen keskuudessa. Kanalintujen pa-
luseen voi mennä vuosi tai parikin, jos kysymyksessä on harvennushakkuut. Joskus paluu nopeutuu, jos uusilla alueilla ei ole
tarjolla kovin hyvin hakoamispuita tai muuta syötävää. Suur-savon alueella Mikkelin eteläpuolella on vielä hyviäkin maastoja
tulevaan metsopoikaan valittavana. XXIV Metsopoikaan on hankittu suur-savon parhaat maastot, joita vielä kokeillaan Jaakon
kansainvälisissä haukuissa. Töitä on jo tehty koko syksyn kokeilemalla pitkissä kokeissa lintutiheyksiä, joissa on nähtävissä
hyvät lintutiheydet koemaastoissa. Näillä näkymin pystymme järjestämään metsähakkuista huolimatta nuorille puuhunhaukku-
ville koirille tasapuolisen kilpailutilanteet samankaltaisissa maastoissa Mikkelin eteläpuolisissa maastoissa lintutiheyksien ja
peitteisyyksien suhteen.
Matti Tarkiainen

vuonne
Viestit: 212
Liittynyt: 23 Elo 2014, 19:37

Re: Lintutiheydet

Viesti Kirjoittaja vuonne » 24 Marras 2018, 17:01

Olen ollut mukana jo useassa pitkässä kokeessa. Pitkät kokeet ovat osasyyllisiä siihen, että metsopojan karsintatulokset ovat todella kovia.
Pitkäkoe on ollut pelastus koirille juuri näiden vähien lintukantojen aikaan. Koirat pääsevät pitkissä kokeissa usein nopeasti kosketukseen
lintujen kanssa. Näin niillä riittää virtaa taitojensa näyttöön koko kokeen ajaksi. Meilläkin täällä suur-savossa on n. 10-15 maastoa, joissa
voi koira onnistuessaan ykkösen haukkua. Juuri lintujen löytyminen varmoilta alueilta tuottaa usein hyvääkin tulosta. Pettymyksiä tulee yleen-
sä siitä, että teeret tai metso+koppelot lehahtavat järvisiltä alueilta vesistöjen taakse. Samoin hirvijahti ja metsähakkuut rajoittavat ns:n
hyvien maastojen käyttöönottoa. Pitkissä kokeissa on hyvä, että siinä on kahden ykkösen rajoitus, jonka jälkeen on omistajien näytettävä
taitojaan maastoarvan vedossa. Pitkäkoe on tervetullut varsinkin nuorille koirille. Onnittelut vain idean isälle tai isille.
Matti Tarkiainen

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Metsästyskeskustelut”